Nieuwsberichten SPH

 
Update pensioenakkoord 21 julii 2020


Dekkingsgraad SPH
   16 november
 2020

Actuele dekkingsgraad oktober 102,1%
Beleidsdekkingsgraad 102,1%

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Hoogovens is in
oktober 2020 gedaald van 103,3% naar 102,1%. Begin 2020 was de actuele
dekkingsgraad 111,5%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 11,6 procentpunt op
de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. 
De waarde van het belegd vermogen is in 2020 afgenomen van
€ 9.545 miljoen naar € 9.426 miljoen.
Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met
0,1 procentpunt..

In oktober daalde de beleidsdekkingsgraad van 102,5% naar 102,1%.
De beleidsdekkingsgraad is daarmee 17,7 procentpunt lager dan de vereiste
dekkingsgraad van 119,8%.

 

Nieuw bestuurslid   8 okt 2020

Jaarverslag SPH 2019    29 mei 2020

Uitslag verkiezingen Verantwoordings Orgaan     1 mei 2020

Invloed Coronavirus op uw pensioen 18 maart 2020

Pensioenverhoging van 0,95% voor actieve deelnemers 4 februari 2020

Overleg bestuur VOHM met bestuur SPH 24 januari 2020

 

Inlogformulier

Lees voor u gaat registreren: Uitleg registreren en inloggen (hiernaast)

Onthoud mij