Nieuwsberichten SPH

Jaarverslag SPH 2019             29 mei 2020

Uitslag verkiezingen Verantwoordings Orgaan     1 mei 2020

Verkiezingen vertegenwoordigers pensioengerechtigden Verantwoordings Orgaan  10 dec 2019


Dekkingsgraad SPH
   18 mei
 2020

Actuele dekkingsgraad april 96,2%
Beleidsdekkingsgraad 104,6%

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Hoogovens is in
april 2020 gestegen van 94,7% naar 96,2%. Begin 2020 was de actuele
dekkingsgraad 111,5%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 9,9 procentpunt op
de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. 
De waarde van het belegd vermogen is in 2020 afgenomen van
€ 9.545 miljoen naar € 9.042 miljoen.
Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met
5,0 procentpunt. 

In april daalde de beleidsdekkingsgraad van 106,1% naar 104,6%.
De beleidsdekkingsgraad is daarmee 15,0 procentpunt lager dan de vereiste
dekkingsgraad van 119,6%.


Invloed Coronavirus op uw pensioen
 18 maart 2020

Pensioenverhoging van 0,95% voor actieve deelnemers 4 februari 2020

Overleg bestuur VOHM met bestuur SPH 24 januari 2020

Effecten van niet indexeren per eind 2019 voor deelnemers bij SPH 9 juli 2019

 

Inlogformulier

Lees voor u gaat registreren: Uitleg registreren en inloggen (hiernaast)

Onthoud mij