Nieuwsberichten SPH

Jaarverslag SPH 2019             29 mei 2020

Uitslag verkiezingen Verantwoordings Orgaan     1 mei 2020

Verkiezingen vertegenwoordigers pensioengerechtigden Verantwoordings Orgaan  10 dec 2019


Dekkingsgraad SPH
   17 juli
 2020

Actuele dekkingsgraad juni 99,5%
Beleidsdekkingsgraad 103,0%

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Hoogovens is in
juni 2020 gestegen van 98,4% naar 99,5%. Begin 2020 was de actuele
dekkingsgraad 111,5%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 9,6 procentpunt op
de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. 
De waarde van het belegd vermogen is in 2020 afgenomen van
€ 9.545 miljoen naar € 9.285 miljoen.
Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met
2,0 procentpunt. 

In junl daalde de beleidsdekkingsgraad van 103,7% naar 103,0%.
De beleidsdekkingsgraad is daarmee 16,7 procentpunt lager dan de vereiste
dekkingsgraad van 119,7%.


Invloed Coronavirus op uw pensioen
 18 maart 2020

Pensioenverhoging van 0,95% voor actieve deelnemers 4 februari 2020

Overleg bestuur VOHM met bestuur SPH 24 januari 2020

Effecten van niet indexeren per eind 2019 voor deelnemers bij SPH 9 juli 2019

 

Inlogformulier

Lees voor u gaat registreren: Uitleg registreren en inloggen (hiernaast)

Onthoud mij