Nieuwsberichten SPH

Verkiezingen vertegenwoordigers pensioengerechtigden Verantwoordings Orgaan  10 dec 2019


Dekkingsgraad SPH
   18 maart
 2020

Actuele dekkingsgraad februari 101,6%
Beleidsdekkingsgraad 107,6%

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Hoogovens is in
februari 2020 gedaald van 107,5% naar 101,6%. .

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 8,3 procentpunt op
de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. 
De waarde van het belegd vermogen is in 2020 afgenomen van
€ 9.545 miljoen naar € 9.383 miljoen.
Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met
1,6 procentpunt. 

In februari daalde de beleidsdekkingsgraad van 108,6% naar 107,6%.

De beleidsdekkingsgraad is daarmee 12,2 procentpunt lager dan de vereiste
dekkingsgraad van 119,8%.


Invloed Coronavirus op uw pensioen
 18 maart 2020

Pensioenverhoging van 0,95% voor actieve deelnemers 4 februari 2020

Overleg bestuur VOHM met bestuur SPH 24 januari 2020

Effecten van niet indexeren per eind 2019 voor deelnemers bij SPH 9 juli 2019

Jaarverslag SPH 2018              24 mei 2019

Inlogformulier

Lees voor u gaat registreren: Uitleg registreren en inloggen (hiernaast)

Onthoud mij