Nieuwsberichten SPH

 

Dekkingsgraad SPH   16 juni 2022

Actuele dekkingsgraad  134,3%
Beleidsdekkingsgraad 123,6%

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Hoogovens is in
mei 2022 gestegen van 131,8% naar 134,3%. Begin 2022 was de actuele
dekkingsgraad 125,6%

De rekenrente heeft dit jaar een positief effect van 26,1 procentpunt op
de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. 
De waarde van het belegd vermogen is in 2022 afgenomen van
€ 10.685 miljoen naar € 9.595 miljoen.
Door het beleggingsrendement daalt de actuele dekkingsgraad met
12,4 procentpunt.
De dit jaar toegekende pensioenverhogimg heeft een negatief
effect gehad op de actuele dekkingsgraad van 4,5 procentpunt.

In mei steeg de beleidsdekkingsgraad van 122,4% naar 123,6%.
De beleidsdekkingsgraad is daarmee 1,6 procentpunt hoger dan de vereiste
dekkingsgraad van 122,0%. Dit betekent dat het pensioenfonds geen reservetekort 
heeft er geen herstelplan van kracht is.

 

Gedeeltelijke pensioenverhoging per 1 januari 2022

Mede onder druk van de VOHM leden als vertegenwoordigers van de gepensioneerden
heeft het bestuur besloten om per 1 januari 2022 de pensioenuitkeringen van
pensioengerechtigden en de opgebouwde pensioenaanspraken van deelnemers 
met 3,68% te verhogen.

 

SPH jaarverslag 2021 18 mei 2022

Wijzigingen pensioenreglement 22 maart 2021

Geen pensioenverhogingen per 1 januari 2021 22 decenber 2020

Nieuw bestuurslid   8 okt 2020

Update pensioenakkoord 21 julii 2020

Jaarverslag SPH 2019    29 mei 2020

Uitslag verkiezingen Verantwoordings Orgaan     1 mei 2020

Invloed Coronavirus op uw pensioen 18 maart 2020

Pensioenverhoging van 0,95% voor actieve deelnemers 4 februari 2020

Overleg bestuur VOHM met bestuur SPH 24 januari 2020

 

Inlogformulier

Lees voor u gaat registreren: Uitleg registreren en inloggen (hiernaast)

Onthoud mij