Nieuwsberichten SPH

SPH Publieksjaarverslag 2020

Geen pensioenverhogingen per 1 januari 2021 22 decenber 2020


Dekkingsgraad SPH
   
18 oktober 2021

Actuele dekkingsgraad september 122,4%
Beleidsdekkingsgraad 115,5%

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Hoogovens is in
september 2021 gestegen van 120,5% naar 122,4%. Begin 2021 was de actuele
dekkingsgraad 108,8%.

De rekenrente heeft dit jaar een positief effect van 7,4 procentpunt op
de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. 
De waarde van het belegd vermogen is in 2021 toegenomen van
€ 10.005 miljoen naar € 10.499 miljoen.
Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met
7 procentpunt.

In september steeg de beleidsdekkingsgraad van 113,9% naar 115,5%.
De beleidsdekkingsgraad is daarmee 4,8 procentpunt lager dan de vereiste
dekkingsgraad van 120,3%.

 

Nieuw bestuurslid   8 okt 2020

Update pensioenakkoord 21 julii 2020

Jaarverslag SPH 2019    29 mei 2020

Uitslag verkiezingen Verantwoordings Orgaan     1 mei 2020

Invloed Coronavirus op uw pensioen 18 maart 2020

Pensioenverhoging van 0,95% voor actieve deelnemers 4 februari 2020

Overleg bestuur VOHM met bestuur SPH 24 januari 2020

 

Inlogformulier

Lees voor u gaat registreren: Uitleg registreren en inloggen (hiernaast)

Onthoud mij