Bestuur

Interim Voorzitter:

P. (Peter) Strikwerda

 Peter Strikwerda


Vice voorzitter

K. (Kees) Tol

 


Secretaris:

J. (Johan)  Pitstra

 


Penningmeester:

P.S. (Pieter) Buren

Hulp bij aangifte inkomstenbelasting

 


Leden:

J. (Joeke) Baarda

Ledenadministratie en adreswijzigingen 


A. (Auke) Hogendoorn

Website; ICT beheer 


Mw. M. (Mieke) Jansen

Contacten Tata Steel Europe; PR en Ledenwerving 

 

B. (Bob) Klepper
Rijbewijskeuring, PR en ledenwerving, Coordinatie bezoeken (dementerende) oud collega's
 
 

G. (Gerard) Keet
Vertegenwoordiger VOHM bij Koepel Gepensioneerden; Koopkracht analyse; AVG wetgeving
 
 

 


 Projectleiders
 
R. (Rian) Uijthof
Hoofdredacteur VOHM NIEUWS 
 
 

 
A. (Ab) Hoek
Zaken betreffende de sociale verzekeringen en de van toepassing zijnde regelingen van Tata, waaronder die van het Wenckebachfonds.
Zaken betreffende de collectieve ziektekostenverzekeringen van ONVZ en Zilveren Kruis
 
Ab
 

 
A. (Anton) van Deuren 
Zaken betreffende de sociale verzekeringen en de van toepassing zijnde regelingen van Tata, waaronder die van het Wenckebachfonds.
Zaken betreffende de collectieve ziektekostenverzekeringen van ONVZ en Zilveren Kruis
 
 
 

 
A.J. (Anton) Brouwer
Verzekeringen, contact Willis
Ondersteuning aangifte erfbelasting
 
Anton
 

 
G. (Gerard) Heeres
Ondersteuning pensioenen
 
 

 
J. van Eekeren
Koopkrachtontwikkeling
 

Onafhankelijke vertegenwoordigers bij SPH
 
 
R.B.P (Rob) de Brouwer
Lid van het Verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds Hoogovens namens de VOHM
 
 

 
P. (Piet) Geukes
Lid van het Verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds Hoogovens namens de VOHM
 
 

 
R. (Robin) Zwiers
Lid van het Verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds Hoogovens namens de VOHM
 
 

Mw. M. (Mieke) Jansen
Lid van het Verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds Hoogovens namens de VOHM
 
 
  

 
Ereleden VOHM
 
H. (Henny) Boonacker
 
Henny
 

Th. A. (Theo) Wortman

Theo 
 

F. (Frans) Candel

Frans 
 

 
 

Inlogformulier

Lees voor u gaat registreren: Uitleg registreren en inloggen (hiernaast)

Onthoud mij