Indexatie, echt waar?

Als alle voortekenen juist zijn, dan gaat het toch echt gebeuren. Indexatie.
Dat is wel nodig, want de prijzen zijn dit jaar met meer dan 3% gestegen.

Dat percentage krijgt u niet over uw pensioen in januari 2022. Het wordt waarschijnlijk een gedeeltelijke indexatie van rond de 1 %. Te weinig, maar dat is al jaren zo, maar toch iets. Hoe werkt het? Eind oktober haalt het bestuur van het pensioenfonds het net op, kijkt wat de beleidsdekkingsgraad is (nu ongeveer 116 %).
Kijkt nog eens in een glazen bol of er geen financiële beren op de weg zijn en stelt dan
aan de hand van de regels het indexatiepercentage vast. Als de dekkingsgraad boven de 110%, mag er gedeeltelijk worden geïndexeerd, is de beleidsdekkingsgraad boven de 122%, dan mag er volledig worden geïndexeerd en aan inhaalindexatie worden gedacht.

Is er veel veranderd de laatste tijd, want er kan nu wel geïndexeerd worden. Nee, eigenlijk niet. Of toch wel een beetje. De afgelopen jaren is de rente op staatsleningen verder gedaald. Duitsland en Nederland ontvangen 0,5% op een 10-jarige staatslening en zelfs Griekenland zit rond de 0%. Niet, omdat het overal zo geweldig gaat, maar de centrale bankiers zijn fors geld aan het bijdrukken om de inflatie naar 2% te krijgen. Dit is het officiële verhaal. Maar het komt veel regeringen wel goed uit, dat de rente zo laag is. Het gevolg is, dat zowel obligaties, maar vooral aandelen sterk in prijs zijn gestegen. Leuk voor iedereen, die aandelen heeft, en dat zijn wij allemaal via ons pensioenfonds. Wat gebeurde er de afgelopen jaren, de beurs steeg, gevolg het vermogen van het pensioenfonds gaat omhoog. Rente daalt, gevolg de verplichtingen van het pensioenfonds stijgen. Per saldo daalde de dekkingsgraad iets van de meeste pensioenfondsen. Wat is er nu anders, de rente daalt niet meer, maar de beurs stijgt nog wel. Het geld moet ergens heen en dat gaat naar de beurs of in huizen, maar dat is een ander verhaal.

Het zou zo kunnen zijn, dat de rente voorlopig laag blijft en de aandelenbeurzen doorstijgen. Met als gevolg dat de dekkingsgraden verder omhoog gaan en er geïndexeerd kan worden. Fijn voor de gepensioneerden. Fijn voor werknemers en werkgevers. Hogere pensioenrechten en lagere kosten. Maar waarom dan een nieuw pensioenstelsel zult u zeggen. Dat moest toch onder andere zorgen, dat de kans op indexatie van pensioenrechten toenam. Vanwege de vele opmerkingen over het huidige wetsvoorstel is er een jaar uitstel. Dus afwachten wat de politici beslissen. Wel is er een werkgroep voor ons pensioenfonds bezig met de voorbereiding.
De werkgroep bestaat uit sociale partners, gepensioneerden en wordt ondersteund door de professionele organisatie. Na een aantal stappen, waarbij de sociale partners een hoofdrol spelen gaat er een voorstel naar het bestuur van het pensioenfonds.  Het bestuur beoordeelt het voorstel onder andere op evenwichtigheid en dan wordt het ingevoerd. En de gepensioneerden dan?  De gepensioneerden hebben een hoor recht, zo ook de VOHM, omdat wij veel leden hebben.

Het nieuwe stelsel is echter complex en of er wat in het vat zit is maar de vraag. Dit legt wel een grote verantwoordelijkheid bij de werkgroep en sociale partners. Zij zullen ook buiten gebaande paden moeten denken om tot een evenwichtig voorstel te komen.

Enfin we zullen zien. Laten we vooralsnog genieten van het vooruitzicht op een gedeeltelijke indexatie.

Peter Strikwerda oktober 2021

Inlogformulier

Lees voor u gaat registreren: Uitleg registreren en inloggen (hiernaast)

Onthoud mij