Wij zijn de Beste

Advies bureau Mercer heeft de verschillende pensioenstelsels in de wereld weer onderzocht en u raadt het al: Nederland heeft het beste pensioenstelsel, we staan nummer 1. Hoe kan dat nou denkt u waarschijnlijk?

De kranten schrijven regelmatig, dat er in 2021 gekort moet worden omdat de dekkingsgraden van sommige grote pensioenfondsen te laag zijn. Gelukkig staat ons pensioenfonds op het moment van schrijven van dit artikel (midden november) nog fors boven deze ondergrens. Dit geldt helaas niet voor iedereen. Je zult maar ambtenaar, onderwijzer of verpleegster zijn geweest: U krijgt pensioen van een fonds, dat deel uitmaakt van het beste stelsel in de wereld, maar we gaan uw pensioen wel korten!

Advies bureau Mercer is geen onbekende in de pensioenwereld in Nederland. Zij leveren vele goed betaalde adviseurs aan allerlei instanties. Maar hoe bepaal je nu wat het beste stelsel is? Dan moet je naar een aantal verschillende punten kijken en ze ook nog waarderen. Daar gaat het om. Waar kijk je naar en hoe weeg je ze? Kijk je ernaar vanuit het oogpunt: ik wil geen risico en gedoe. Of kijk je vanuit het standpunt van een gepensioneerde en/of werknemer. Dat laatste is volgens mij niet gebeurd.

Twee conclusies uit hun rapport wil ik u niet onthouden. De eerste gaat over het vertrouwen in ons pensioenstelsel. Dat is laag, zowel bij werknemers als bij gepensioneerden. Niet echt verbazingwekkend, al meer dan 10 jaar hoor je, dat er problemen zijn. Iedereen weet, dat wat je zaait, je ook oogst.
De tweede conclusie was: Ons pensioenstelsel is zo goed, omdat we AOW in Nederland hebben. En de AOW wordt ieder jaar geïndexeerd. Geweldig, want voor de meeste gepensioneerden is de AOW inmiddels erg belangrijk. Het wordt betaald door de Nederlandse belastingbetalers via een zogenaamd omslagstelsel. Dit soort pensioenstelsel hebben ze ook in een aantal andere landen, maar dat vindt Mercer ook weer niet goed. Ja, de wereld van pensioenen is complex of misschien beter gezegd complex gemaakt.

Maar wat te doen als je naar een heel complex systeem kijkt. Even rustig ademhalen, afstand nemen en kijken wat er gebeurt. En dan is het weer eenvoudig. Kortingen dreigen, bijna ieder jaar en dan begint het! De president van de Nederlandsche Bank waarschuwt, maar biedt ook wat versoepelingen aan op het gebied van herstelplannen. Echter de politiek beschikt en de minister van Sociale Zaken beslist. Voorbeeld: in de huidige wet staat dat pensioenfondsen moeten korten als de dekkingsgraad beneden de 104,2% komt, in het pensioenakkoord staat dat er gekort moet worden bij een percentage lager dan 100% en de minister heeft besloten dat voor 2020 een percentage van 90% geldt. Met andere woorden de minister kijkt wat maatschappelijk haalbaar is en neemt dan een beslissing. Het pensioenstelsel in Nederland is kort samengevat: Probeer kortingen zoveel mogelijk te vermijden en indexatie doen we liever niet.

Ik hoop voor alle gepensioneerden, dat hun pensioen in 2021 niet gekort wordt. Ben overigens nieuwsgierig wat de politiek gaat doen met onze pensioenen, zo vlak voor de Tweede Kamer verkiezingen. Ik schat in, dat men voorzichtig zal blijven. Maar dan na de verkiezingen, wat gaat er dan gebeuren?

Peter Strikwerda november 2020

Inlogformulier

Lees voor u gaat registreren: Uitleg registreren en inloggen (hiernaast)

Onthoud mij