Systemen, systemen.

De laatste jaren horen we nog al eens kritische noten over systemen, waar de overheid bemoeienis mee heeft. In onze samenleving hebben we te maken met allerlei systemen. Een systeem, dat erg in het oog springt is het zorgsysteem. De zorg in Nederland is gelukkig goed, zeker in vergelijking met het buitenland. Maar toch hoor je wel kritische geluiden. Wat dacht u van de ziekenhuis capaciteit, het is toch wel beschamend, dat een rijk land als  Nederland patiënten naar Duitsland moest vervoeren in 2020. Maar er is meer, de alsmaar toenemende bureaucratie, waardoor de handen aan het bed, steeds meer paperassen moeten invullen. En denk  niet, dat komt alleen door de overheid of zorgverzekeraars; de zorgbestuurders weten ook wel raad met stukje bureaucratie. Het gevolg is wel, dat een te hoog percentage van de zorgmedewerkers de afgelopen jaren de zorg heeft verlaten, terwijl het tekort aan goed opgeleid personeel nijpend is.

Maar er is meer. Wat dacht u van het toeslagensysteem en in het bijzonder de kindertoeslagen. Veel ouders zijn de dupe geworden van een systeem, dat hun letterlijk heeft vermorzeld. Nog schrijnender is het feit, dat het zo lang heeft geduurd, voordat een en ander boven tafel kwam. Ik neem zonder meer aan, dat de verantwoordelijke politici echt hun best hebben gedaan om de ouders te ondersteunen. Helaas weten we maar al te goed hoe stroperig de benadeelde ouders worden geholpen.

Het meest schrijnend vind ik de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Sinds de jaren zestig heeft Nederland genoten van de financiële vruchten van het aardgas uit Groningen. Nu hebben de inwoners van Groningen  aardbevingsschade. Dan hoop je dat de portemonnee genereus wordt getrokken en de  Groningers royaal worden gecompenseerd. Niet, dus! Er is een ingewikkeld systeem geïnstalleerd, waar weinigen gelukkig mee zijn, met als resultaat : veel papier, veel gepraat, veel verbondenheid met de Groningers, maar wel een lege bankrekening en scheuren in de woning.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van systemen, waar wat loos mee is. Er zijn er nog veel meer te noemen. Je denkt snel. Weg met die systemen, we gaan aanpakken! Klinkt goed, maar werkt natuurlijk niet. Systemen zijn nodig voor een goed draaiende maatschappij. Systemen dienen te voorkomen, dat er bijvoorbeeld sprake is van willekeur. Het is prettig als iedere burger op vergelijkbare wijze wordt behandeld. Een goed werkend systeem is ook transparant, het is duidelijk, (bijna) iedereen kent en snapt de regels. Zo’n systeem schept vertrouwen. En laten we niet vergeten een systeem moet goed en adequaat gecontroleerd worden.

Als gepensioneerden hebben wij te maken met het pensioensysteem. Het zal u niet ontgaan zijn, dat er nogal wat gaat veranderen. Het oude systeem kraakt hier en daar. Met als gevolg een  hoge pensioenpremie voor werknemers en werkgevers. Nauwelijks  indexatie van rechten voor werknemers en gepensioneerden  en een bijna continue dreiging van korting van rechten van gepensioneerden en werknemers. Dit speelt al een tijdje. Na 10 jaar ligt er een pensioenakkoord; (bijna) iedereen blij?

Nou, niet echt! Laten we eens kijken het aspect complexiteit. Oei, het is er niet eenvoudiger op geworden. Dat zeg ik niet, maar het Advies College van de Regeldruk, ik citeer: De nieuwe pensioenwet moet het systeem transparanter en begrijpelijker maken voor burgers en bedrijven, maar de nieuwe pensioenwet bereikt het tegenovergestelde.

Er zijn wel  veel ambities, ik ga ze niet noemen, want van ambities kun je niet eten, dat weten we van de ambities van het oude stelsel. De nieuwe pensioenwet wordt volgens de laatste planning in het najaar van 2021 in de Tweede Kamer behandeld. Een uitgelezen mogelijkheid voor de pas gekozen Tweede Kamerleden om het eens anders te doen dan in het verleden. De parlementaire commissie Bosman concludeert in haar rapport “Klem tussen balie en beleid” dat 20% van de Nederlandse bevolking niet goed ondersteund wordt door de overheid. Mevrouw Arib, voorzitter van de Tweede Kamer concludeert: veel wetten worden te snel door de Kamer gejast.

Mijn advies aan de Kamerleden is: behandel de pensioenwet pas als je de wet goed begrijpt en deze kunt uitleggen aan iedere burger van dit land.

Peter Strikwerda maart 2021

Inlogformulier

Lees voor u gaat registreren: Uitleg registreren en inloggen (hiernaast)

Onthoud mij