Is er dan toch nog enige hoop?

Bij het schrijven van dit artikel moet de minister van Veiligheid zich in allerlei bochten wringen om zijn baantje te behouden. Tja, het hoort er allemaal bij. Belangrijker is het effect van Covid op onze samenleving.

We moeten voorzichtiger met elkaar leven en dat valt een groeiend aantal mensen steeds zwaarder; mensen gaan ook dood of hebben heel veel moeite om te herstellen. Misschien ook wel in uw familie of omgeving. En de effecten op de economie zijn ook niet echt duidelijk. De stand van de economie is wel belangrijk, tenslotte worden de uitgaven voor zorg, onderwijs en dergelijke mede bepaald door de hoeveelheid geld die we met zijn allen verdienen. Covid heeft ook het pensioenakkoord naar de achtergrond gedrukt. Ik zie nog een bijna juichende minister Koolmees, eindelijk na 10 jaar een akkoord. Maar wat betekent dit nu voor uw pensioen, dat is niet echt duidelijk. Wordt er niet gekort, wordt er eindelijk geïndexeerd, wordt er begonnen met het inhalen van de achterstand, inmiddels ca. 20%? Het pensioenakkoord is een raamovereenkomst, met een overgangsperiode van ca. 6 jaar en de politiek en de Nederlandsche Bank hebben nog voldoende knoppen om een en ander behoorlijk bij te stellen.

Is er dan geen hoop? Jawel en uit onverwachte hoek. Klaas Knot, bankpresident van de Nederlandsche Bank, heeft een ander inzicht. Begin september heeft hij ons meegedeeld dat het niet goed gaat met de Euro en er meer verantwoordelijkheden overgeheveld zouden moeten worden naar Brussel en er meer begrip(=geld) zou moeten zijn voor Italië, Frankrijk, Griekenland en Spanje. Ten slotte, de Euro heeft ons veel welvaart gebracht, maar die is onvoldoende terechtgekomen bij de burgers van Nederland. Dit allemaal volgens Klaas Knot. Maar nu komt het. De lonen moeten omhoog en de loon-/inkomsten-belastingen moeten omlaag. Geweldig, we herinneren ons Klaas nog wel, die de zuidelijke landen streng toespraak en in Nederland aangaf dat de lonen niet konden stijgen, want dat zou slecht zijn voor onze concurrentiepositie. En de gepensioneerden dan? Ik moest ineens aan President Kennedy denken, die zei eens: ”Vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar wat doet u voor uw land”. Kortom Klaas, jij bent mede verantwoordelijk voor de alsmaar lager wordende rente door het bijdrukken van Euro’s. Blijf nu niet aan de kant staan met adviezen, neem het voortouw. Hou op met die rare lage rente om de verplichtingen van pensioenfondsen te berekenen, neem gewoon het historisch rendement van een fonds. Recht je rug. Wees een kapitein op een schip, in plaats van een stuurman aan de wal. De gepensioneerden en werknemers van Nederland zullen je dankbaar zijn!

Peter Strikwerda september 2020

Inlogformulier

Lees voor u gaat registreren: Uitleg registreren en inloggen (hiernaast)

Onthoud mij