Rob d B

Van de voorzitter.

Het Paasweekend was geweldig

Onbewolkt en met temperaturen die je in juni of juli verwacht. Iedereen ging op weg om het strand op te zoeken of te genieten van een fietstochtje langs de brede rivieren, die traag door oneindig laagland gaan.
Het inspireerde onze premier tot een initiatief om alle partijen aan tafel uit te nodigen met als doel nu eindelijk, na tien jaar, een pensioenakkoord te sluiten met de sociale partners. Bij het ter perse gaan van deze VOHM Nieuws was nog onduidelijk of men eruit zou komen.
Er zijn vier grote hindernissen te nemen:

• De datum waarop iedereen met pensioen kan moet worden aangepast. Het huidige beleid is dat voor elke drie maanden dat berekeningen aanwijzen dat de levensverwachting van gepensioneerden toeneemt, ook drie maanden langer moet worden doorgewerkt. Dat moet naar de mening van de vakbeweging stoppen bij 66 jaar en er moet een oplossing komen voor mensen met zware beroepen die de 65 jaar al niet haalden;

• Het pensioenstelsel moet toegankelijk zijn voor flexwerkers en ZZP’ers, die nu langs de kant staan. Dat betekent in feite dat werkgevers, als ze deze mensen inhuren, moeten betalen voor de loonkosten inclusief de kosten van het inkopen van pensioenrechten (en ook inclusief de kosten van het sluiten van een arbeidsongeschiktheids- verzekering). Dat maakt deze groep vrije vogels op de arbeidsmarkt zo duur dat werkgevers ze beter in dienst kunnen nemen;

• Er moet weer geïndexeerd kunnen worden en de kortingen die dreigen voor 60% van alle gepensioneerden (en die overigens ook zouden worden toegepast op de aanspraken van actieve deelnemers) moeten van de baan. Dat kan alleen als de werknemers en gepensioneerden hun zekerheden inleveren, zekerheden die alleen op papier aanwezig zijn, want wat heb je aan zekerheden als je niet geïndexeerd wordt. In het oorspronkelijke akkoord dat niet tot stand is gekomen, was dit al aangeboden door de vakbonden, maar Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) vond dat desondanks de risicovrije rente moest blijven worden toegepast. Daar moet dus verandering in komen want anders schieten de werknemers in de metaal, de ambtenaren en de werkers in de gezondheidszorg er niets mee op. Hun pensioenfondsen hebben zo’n lage dekkingsgraad dat ze voorlopig nog steeds niet zouden kunnen indexeren. Ja, men mag van Klaas Knot de buffers gebruiken om te indexeren maar die vier grote pensioenfondsen hebben dus helemaal geen buffer. Ik ben benieuwd of de President van DNB kan worden overtuigd;

• Dan is er nog de eis van de politiek om een eind te maken aan de doorsneepremie. Voor iedereen die in een bepaald pensioenfonds participeert wordt dezelfde premie afgedragen. Dat heet de doorsneepremie. En in ruil voor die premie krijgt iedereen dezelfde rechten. Dat heet het opbouwpercentage. Maar omdat de premie van jongeren langer wordt belegd en dus meer rendement oplevert, betalen jongeren voor hun rechten meer dan ouderen. Dat wil de politiek corrigeren door de opbouw degressief te maken. Dan krijgen jongeren een hoger opbouwpercentage dan ouderen. Voor deelnemers die al twintig jaar of langer pensioen opbouwen pakt dat heel onvoordelig uit. Hun eerste twintig jaar bouwden ze nog meer op dan ouderen terwijl ze in de tweede twintig jaar wel minder mogen opbouwen. De regels zijn tijdens het spel veranderd en dat is niet eerlijk. Dus dat moet worden gecompenseerd. Kosten: tussen de 60 en 100 miljard Euro! Wie zal dat betalen? Voorlopig wijst iedereen naar de belegde middelen van de pensioenfondsen, dus naar ons! Daar moeten we dwars voor gaan liggen.

Niet eenvoudig dus, die klus van de sociale partners en het kabinet. Terwijl de oplossing zo simpel is: verhoog de discontovoet, de rekenrente. Kies voor een vaste rekenrente van 2,7%, gelijk aan de rente die wordt gebruikt om de premie te berekenen. En los de leeftijd, waarmee men met pensioen kan op door een algemene leeftijd vast te stellen, bijvoorbeeld 66 jaar. En maak een uitzondering voor een aantal specifieke zware beroepen. En stop met die flauwekuldiscussie over de doorsneepremie. Als iedereen meedoet maakt het niets uit dat je eerst iets te veel en later iets te weinig betaalt voor dezelfde rechten.

Maar ja, ik heb het niet voor het zeggen.
Rob de Brouwer, april 2019 

 

Inlogformulier

Lees voor u gaat registreren: Uitleg registreren en inloggen (hiernaast)

Onthoud mij