Vereniging van Oud-Hoogovens Medewerkers: 

 • Heeft circa 6000 ledenNog geen lid?  meld u aan.
 • Behartigt de belangen van de pensioengerechtigden van de Stichting Pensioenfonds Hoogovens. 
  - Binnen het Verantwoordings Orgaan (totaal bestaande uit 11 leden) zijn 5 gekozen gepensioneerden actief. Hiervan zijn er 4 afgevaardigden uit ons ledenbestand. 
  - De hierboven genoemde 5 gepensioneerden stellen een bindende voordracht op voor 2 personen die namens de gepensioneerden zitting hebben in het paritaire Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Hoogovens.

 • Werkt landelijk samen als lid van de: 
  Koepel van Gepensioneerden 

     

De VOHM zet zich met name in voor:

 • belangenbehartiging op het gebied van pensioen, nabestaandenpensioen,
  collectieve  ziektekosten verzekering en sociale zekerheid van de gepensioneerden.
 • het geven van voorlichting en ondersteuning aan haar leden op het gebied van pensioen,
  sociale  wetgeving, verzekeringen, belastingaangifte en erfrecht.
 • het bevorderen en instandhouden van contacten tussen de leden door middel van
  ledenvergaderingen , periodieke  nieuwsbulletins en de website.


De VOHM heeft de volgende doelstellingen

Inlogformulier

Lees voor u gaat registreren: Uitleg registreren en inloggen (hiernaast)

Onthoud mij