Ten aanzien van uw Hoogovens pensioen zet de VOHM zich in voor:

 

  • Bescherming van opgebouwde pensioenrechten van iedere gepensioneerde.
  • Koopkrachtbehoud door middel van indexatie van ingegane pensioenen.
  • Behoud van bestuursverantwoordelijkheid in het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Hoogovens.
  • Evenredige verdeling van mogelijke overschotten van het Pensioenfonds over alle belanghebbenden.
  • Gelijkwaardige behandeling van actieven en gepensioneerden; bijvoorbeeld bij het toekennen van indexatie-backservice en indexatie van ingegane pensioenen.

Inlogformulier

Lees voor u gaat registreren: Uitleg registreren en inloggen (hiernaast)

Onthoud mij