versie april 2020

Waarom een Volmacht of een Levenstestament laten maken?

Indien u in goede gezondheid verkeert, kunt u zelf uw eigen zaken regelen

Als u niet meer in staat bent om zelf  beslissingen te nemen, is het belangrijk dat vastgelegd is wie dat dan voor u mag doen. In een volmacht bepaalt u dat dat u een of enkele vertrouwenspersonen namens u beslissingen kan/kunnen nemen. Denk hierbij aan uw partner, een of enkele van de kinderen. Het is belangrijk tijdig na te denken over de mogelijkheid van een volmacht. Want, als het geestelijk allemaal wat minder gaat, mag u ook geen volmacht meer afgeven.

Voorbeeld

Moeder is dement, wordt opgenomen in een verzorgingshuis en haar huis moet worden verkocht. Moeder kan de koopovereenkomst niet meer tekenen en bij passeren van de akte op het notariskantoor kan ze al helemaal niet meer aanwezig zijn. Wie mag dan de handtekening namens haar plaatsen?

Als er geen (algemene) volmacht of levenstestament is, mag niemand namens haar tekenen ook niet als alle familieleden het eens zijn met de verkoop. De Rechtbank moet een bewindvoerder of curator  benoemen. Deze procedure vindt vaak plaats onder tijdsdruk en wordt als lastig en pijnlijk ervaren.

Als er wel volmacht is verleend mag/mogen gemachtigde(n) in haar naam handelen voor zover dit binnen de bepalingen van de volmacht valt.

Via een algemene volmacht krijgt een of enkele gemachtigde(n) het recht namens u vermogensrechtelijke ( = financiële ) en andere zakelijke kwesties te behandelen.

 Zo kunnen of kan hij/zij over uw bankrekeningen beschikken, en bij voorbeeld uw huis verkopen, schenkingen doen, leningen namens u afsluiten, e-mails en andere digitale accounts beheren.

In een levenstestament wordt daarnaast ook volmacht voor medische aangelegenheden gegeven zoals beslissing over plaatsing in een zorginstelling, over behandelverbod of euthanasie. Voor medische zaken kunt u andere gevolmachtigde(n) benoemen. 


Hoe verder
?

Zie bij voorbeeld Boek Consumentenbond : Het Levenstestament

of

Levenstestament en volmacht | Notaris.nl
www.notaris.nl › levenstestament › levenstestament-en-volmacht

 

of

In 4 stappen naar een levenstestament - DoeHetZelfNotaris

www.doehetzelfnotaris.nl › Testamenten › Levenstestament