versie april 2020

Testament

Een Testament is niet verplicht en ook lang niet altijd nodig. Want de wet beschermt de langstlevende partner : die houdt de beschikking over de nalatenschap, kan bij voorbeeld niet gedwongen worden een eigen woning te verkopen of al geld uit te betalen aan andere erfgenamen. Ook zorgt de wet-  ook zonder testament - voor de vaak meest eerlijke “ Wettelijke Verdeling”    

Een Testament (of een Partnerovereenkomst) moet u laten maken als u bij voorbeeld een deel van uw nalatenschap wilt toewijzen aan kleinkinderen, vrienden, liefdadige instellingen etc. Of omdat u bewust wilt afwijken van de bij wet aangegeven verdeling

Ook regelt het testament wie verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de nalatenschap. Alleen een Notaris is bevoegd een Testament te bekrachtigen.

Literatuur bij voorbeeld :  Consumentenbond boek : Testament en Overlijden

Als u een Testament heeft, neem dat dan op gezette tijden eens door.

Misschien hebben zich sinds het opstellen veranderingen voorgedaan en zou u het nu anders willen regelen.

Ook adviseren we u uw (gezamenlijk) bezit elk jaar in kaart te brengen, dit in een overzichtje vast te leggen en te bespreken met partner en/of kinderen.

Dat bezit bestaat doorgaans uit eigen woning (de WOZ waarde) verminderd met hypotheekschuld en andere schulden, plus saldo`s, waarde effecten, andere bezittingen zoals auto, caravan etc.

Waarom raden wij u deze jaarlijkse inventarisatie aan ?

Het is voor nabestaanden  handig als er na een overlijden al een globaal overzichtje klaarligt. Want, afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap en het aantal erfgenamen moet soms aangifte Erfbelasting worden gedaan.

Maar, het kan ook anders liggen

Zie hiervoor :  Erfenis altijd aanvaarden?