Werkgroepen Verzekeringen en Erfrecht

Overzicht activiteiten 2014

Werkgroep Verzekeringen : Fred Stolp, Theo Hoogland, Tijn Sleegers en Anton Brouwer

VOHM leden hebben via Willis bij Allianz 1.760 auto`s verzekerd. Premiesom € 440.000. Daarnaast 770 polissen voor woning, WA, reis en ongevallen etc. Premiesom € 105.000. Tata is contractpartij, VOHM formeel niet, maar we zitten nadrukkelijk mee aan tafel. Hiervoor zijn 2 redenen. VOHM brengt bijna net zoveel polissen in als Tata en VOHM leden hebben over de jaren heen een gunstiger schadebeeld dan de werknemers. De gedachte dat de oudjes brokkenrijders zijn klopt in ons collectief contract dus niet ! Begin 2013 en 2014 hebben we premiedalingen weten te realiseren die de verhoging van de assurantiebelasting van 7 naar 21% vrijwel compenseerden. Alhoewel 2014 qua loss ratio (verhouding tussen schadebedrag en premie) tegen lijkt te gaan vallen is het toch gelukt voor VOHM gepensioneerden en ook voor de werkenden (het is immers binnen bepaalde grenzen een collectief) ingaande 1 april 2015 voor de autopolissen een premiedaling van 4,5% binnengehaald. Voor overige risicopolissen een korting van maar liefst 10%. In concreto voor VOHM leden samen een voordeel van ruim € 30.000. We hebben dit mede te danken aan onze bereidheid Willis de “ floor“ te geven. Moeten we blijven doen, want wellicht door concurrentie met internetpolissen is het aantal autopolissen bij VOHM leden in 5 jaar gedaald van 2.200 naar 1.760. De Tata onderhandelaar was Anton van Deuren, die zich duidelijk gemotiveerd opstelde. Dat in tegenstelling tot zijn voorgangster. De komende maanden gaan we gedrieën (Willis,Tata,VOHM) de bestanden verder opschonen en onderzoeken of er in de markt een concurrerende aanbieder is voor Allianz. Ook zal Allianz onder druk gezet worden om snel met internet service te komen en met “module” polissen.

Werkgroep Erfrecht

De uit 9 actieve leden bestaande werkgroep is in 2014 zeven keer gevraagd te helpen bij het invullen van een aangifte Erfrecht. Slechts 1 keer werd geadviseerd een Notaris het werk te laten doen. De aantallen blijven laag en dat zet de vaardigheid en de parate kennis van de leden onder druk. Begin 2015 zullen we opnieuw nagaan of doorgaan mogelijk is. Degenen die we daadwerkelijk helpen zijn zeer dankbaar en realiseren zich dat we hen honderden euro`s per geval besparen.

Inlogformulier

Lees voor u gaat registreren: Uitleg registreren en inloggen (hiernaast)