Hulp bij erfbelasting

Midden december hebben twee leden van de werkgroep erfbelasting voor de eerste keer assistentie verleend bij aangifte erfbelasting voor een VOHM–lid. In een intakegesprek van zo’n  1½ uur werd besproken welke gegevens nodig waren. Toen die er allemaal bleken te zijn was de aangifte zelf daarna in een vervolgbezoek in een uurtje rond.

Na deze vlotte start is de werkgroep er helemaal klaar voor. Wie bij zijn/haar aangifte ook behoefte heeft aan assistentie kan zich dus in verbinding stellen met een van de coördinatoren:

Anton Brouwer          tel 023-5441201  ; e-mail of

Herman Dries           tel 06- 8147 4715; e-mail of

Nico Leuring             tel 072-5616500  ; e-mail

Zoals al eerder vermeld kunnen en willen we graag helpen bij deze onwelkome taak, mits eenvoudig en eenduidig vast te stellen is:

  • Wie de erfgenamen zijn
  • Wat de totale erfenis behelst
  • Hoe de tastbare zaken ( huis, sieraden,etc.) verdeeld worden.

Uiteraard zullen we bij dit alles geheimhouding betrachten.

Inlogformulier

Lees voor u gaat registreren: Uitleg registreren en inloggen (hiernaast)

Onthoud mij